14 let

Obchodní podmínky - Azuro

Obchodní podmínky - Azuro

 OBCHODNÍ  PODMÍNKY

 

1. Úvod
Cestovní agentura AZURO(dále jen CA) provádí autorizovaný prodej zájezdů cestovních kanceláří (dále jen CK), se kterými má řádnou smlouvu o prodeji zájezdů. Ceny cestovní agentury AZURO jsou shodné s cenami zastupovaných CK, včetně slev. Naše CA získává provize přímo od pořádajících CK, to znamená, že cena zájezdu se naším zprostředkováním nenavýší. Žádná jiná CA Vám tytéž zájezdy nemůže prodat levněji. U zájezdů na našich internetových stránkách je vždy uvedeno, která CK zájezd pořádá. CA si vyhrazuje právo po objednávce na opravu případných nepřesností, které mohou vzniknout při přepisu zájezdu do databáze serveru.

2. Objednávka zájezdu
Po obdržení Vaší objednávky, Vás budou kontaktovat naši operátoři co nejdříve, jakmile to bude možné.  Jakmile obdržíte e-mailem potvrzení o přijetí objednávky (maximálně několik minut po jejím odeslání), můžete se spolehnout, že se Vám v nejbližším možném termínu ozveme. Věnujte prosím pozornost správnému vyplnění e-mailové adresy a telefonního čísla, abychom Vás mohli včas kontaktovat. CA si vyhrazuje právo odmítnout objednávky, které neobsahují správné telefonní číslo, jsou rozporuplné, případně neúplné i bez odpovědi zákazníkovi. Odesláním objednávky zákazník souhlasí se svým zařazením do zákaznického systému CA (viz níže) a dalšími ustanoveními těchto obchodních podmínek.

3. Rezervace zájezdu
Pro jednoho zákazníka má CA možnost provést pouze jednu rezervaci u jedné CK. V případě, že je rezervace neúspěšná, bude CA zákazníka obratem informovat. V případě že je rezervace úspěšná, je zákazník informován zpravidla telefonicky na uvedené telefonní číslo, případně elektronicky (email, SMS), nelze-li ho na telefonním čísle zastihnout. Dále je zákazníkovi sděleno, do kdy je nutno sepsat cestovní smlouvu a provést platbu za zájezd.

4. Smlouva o zájezdu
 Smlouvu o zájezdu CA vyplňuje a zasílá zákazníkovi po potvrzení rezervace a zájmu ze strany zákazníka. Smlouva o zájezdu je zasílána e-mailem. Součástí smlouvy o zájezdu jsou i Všeobecné smluvní podmínky příslušné cestovní kanceláře. Po obdržení smlouvy zákazník zkontroluje údaje, v ní uvedené, a do doby platnosti rezervace ji podepsanou pošle zpět CA. Okamžikem podpisu smlouvy o zájezdu ze strany klienta, se stává smlouva závazná a klient je povinen zájezd uhradit. Termíny pro platbu zálohy a doplatku jsou pro zákazníka závazné a CA není odpovědna za následky zpožděné platby. V případě, že zákazník nedodrží datum a hodinu zaslání smlouvy nebo splatnosti zálohy či doplatku, může dojít ze strany pořádající CK nebo CA ke stornování rezervace nebo zájezdu. Smlouva o zájezdu zaslaná e-mailem nebo uzavřená prostřednictvím našich internetových stránek CA má stejnou platnost jako originál.

5. Platební podmínky
V případě zájezdů Last Minute a zájezdů kupovaných méně než jeden měsíc před nástupem,  zákazník platí vždy plnou cenu zájezdu. Platba zájezdu probíhá vždy na účet CA - číslo účtu: 78-5636920227/0100, buď převodem z účtu zákazníka nebo složením na účet CA v Komerční bance. Zákazník si jako doklad o platbě si ponechává výpis z účtu, případně doklad o zaplacení vydaný bankou. V případě, že zákazník zaplatí na účet příslušné CK, CA neodpovídá za stornování zájezdu ze strany CK v důsledku nedohledání platby k příslušnému zájezdu.

6. Pokyny k odletu/odjezdu
Pokyny na cestu CK zasílají cca týden před odletem/odjezdem a letenky jsou zákazníkovi zpravidla předány před odletem na letišti u stánku pořádající cestovní kanceláře. Pokyny budou zaslány po dohodě s klientem buď emailem nebo poštou na adresu klienta.

7. Zájezdy na vyžádání
U některých zájezdů je nutné vyžádat zájezd nejdříve u provozovatele ubytovací kapacity nebo jiného smluvního partnera CK. V takovém případě je CA oprávněna požadovat dle podmínek dané CK zálohu až 100% ceny zájezdu ještě před jeho rezervací, která při úspěšné rezervaci je ihned závaznou a vztahují se na ni storno podmínky dané CK. V případě neúspěšné rezervace se zákazníkovi záloha vždy vrací v plné výši, pokud si nevybere jiný zájezd.

8. Storno podmínky
Storno podmínky se řídí storno podmínkami příslušné pořádající CK.

9. Reklamace zájezdu
Věříme, že k tomuto bodu nedojde, avšak v případě reklamace zájezdu je CA klientovi maximálně nápocna k vyřízení reklamace zájezdu. CA nebo sám klient zasílá reklamační protokol k vyřízení pořádající CK. CA není dle smlouvy o prodeji zájezdů oprávněna reklamace řešit sama.

10. Ochrana osobních údajů
Veškeré osobní údaje klientů cestovní agentury AZURO jsou plně chráněny v souladu s platnými zákony České republiky o ochraně osobních dat, zejména podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Osobní údaje nejsou prodávány, předávány, ani jinak zpracovávány pro potřeby třetích stran (kromě pořádající CK).